Whistleblower-ordning i Norli Pension


Norli Pensions whistleblower-ordning giver ansatte, bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere og andre mulighed for at indberette tilfælde af/eller mistanke om alvorlige forseelser.

Det kan eksempelvis være:

 • Alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk og lignende
 • Uregelmæssigheder på områderne regnskabsføring, intern regnskabskontrol og revision
 • Mistanke om korruption og kriminalitet
 • Alvorlige brud på arbejdssikkerheden
 • Miljøforurening
 • Alvorlige forhold, der retter sig mod en ansat, eksempelvis vold
 • Overtrædelse af den finansielle lovgivning (altså lovgivning indenfor Finanstilsynets tilsynskompetence)
 • Overtrædelse af hvidvasklovgivningen
 • Tilfælde, hvor medarbejdere væsentlig udnytter systemadgange til at skaffe sig oplysninger om kollegaer eller andre, uden der er et arbejdsmæssig behov herfor
 • Overtrædelse af persondatalovgivningen
 • Overtrædelse af andre regler og anden regulering, der er gældende for selskabets virksomhed
 • Overtrædelse af interne regler, forudsat at:
  • Afvigelsen kan lede til alvorlige, tilbagevendende sikkerhedsrisici, eller
  • Afvigelsen kan lede til alvorlige finansielle risici, eller
  • Afvigelsen kan lede til myndighedsindgreb, eller
  • Afvigelsen kan lede til en alvorlig anmærkning ved revisionen, eller
  • Afvigelsen kan medføre alvorlig skade på selskabets relation med ansatte eller eksterne parter.

Med ordningen ønsker Norli Pension at agere som en troværdig og ansvarlig arbejdsgiver og samarbejdspartner.

Whistleblower-ordningen må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må ikke indberettes bevidst usande oplysninger.

Ønsker du ikke at benytte selskabets whistleblowerportal, har du mulighed for at henvende dig anonymt via Finanstilsynets whistleblowerportal.

Hvis du ønsker at indberette
Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovgivningen. Hvis ikke du giver dig til kende i forbindelse med indberetningen vil din henvendelse blive behandlet anonymt, hvilket dog kan begrænse undersøgelsen af sagen.

Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold således at indberetningen kan behandles.

Hvilke oplysninger bliver registreret?
Kun de oplysninger du selv indtaster i indberetningen registreres.

Hvis din indberetning behandles og omhandler en person, vil personen blive underrettet om indberetningen og du vil (med mindre du er anonym) blive gjort bekendt med, at den omhandlede person bliver underrettet.

Behandling af indberetninger
Indberetninger sendes enten til Norli Pensions CRO, CEO, bestyrelsesformanden eller bestyrelsesnæstformanden, alt efter indberetningens indhold, hvorefter en proces for håndtering af indberetningen igangsættes.

Videregivelse af de registrerede oplysninger
De oplysninger, der registreres, bliver som udgangspunkt ikke videregivet til tredje part, med mindre håndteringen af indberetningen tilsiger dette. Hvor en indberetning nødvendiggør videregivelse fx i forbindelse med en politimæssig efterforskning, eller hvor lovgivningen i øvrigt kræver det, kan dette ske til ekstern advokat eller myndighed.

Dine personlige oplysninger
Dine personlige oplysninger vil som udgangspunkt ikke blive videregivet, videregivelse vil dog kunne ske, hvis det anmeldte forhold fører til politianmeldelse.

Sletning af registrerede data
Registrerede data opbevares kun så længe, der er behov for det.

It-sikkerhed
Indberetningssystemet er hostet af BechBruun.

BechBruun har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes.

Al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ukrypterede oplysninger over det åbne internet.

Indberet

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere norlipension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 12 12 24.