Sådan investerer Norli Pension

Vores investeringsportefølje er fordelt på fire aktivklasser med forskellige karakteristika for forventet afkast og risiko.

De fire aktivklasser

  • Stats- og realkreditobligationer
  • Investment grade-obligationer (inklusive unoterede investeringer)
  • High yield-obligationer (inklusive unoterede investeringer)
  • Pengemarkedsplaceringer

Norli Pension vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er hensigtsmæssigt at investere i andre aktivklasser som f.eks. aktier eller ejendomme.

Porteføljesammensætning

Opgjort til markedsværdi pr. 31. december 2023

Overordnede aktivklasser Strategisk aktivallokering Faktisk aktivallokering ekskl. tilsagn* Faktisk aktivallokering inkl. tilsagn*
Stats- og realkreditobligationer 68,0 % 67,2 % 65,7 %
Investment grade obligationer  20,0 % 10,4 % 10,4 %
High yield obligationer  10,0 % 19,1 % 20,6 %
Emerging markets obligationer 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Kapitalandele 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Globale aktier (developed markets) 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Emerging markets aktier 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Private equity 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Infrastruktur 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ejendomme 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pengemarkedsplaceringer 2,0 % 2,6 % 2,6 %
I alt 100,0 % 99,3 % 99,3 %

De faktiske tal summerer ikke til 100% som følge af, at markedsværdien af afdækning mv. ikke indgår i tabellen.

* Afgivne, men ikke-trukne kapitaltilsagn (eksklusive effekten af fremtidige tilbagebetalinger)

Ansvarlige investeringer

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere norlipension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 12 12 24.