Kapitalpension - skattekode 3

1. januar 2013 blev reglerne for kapitalpension ændret med regeringens skattereform. Det betyder blandt andet, at der ikke længere er fradragsret for indbetaling til en kapitalpension. I Norli Pension kan du ikke længere indbetale til en kapitalpension. Din opnåede opsparing på en kapitalpension fortsætter som en indbetalingsfri ordning, hvis du ikke foretager dig noget.

En kapitalpension

Med en kapitalpension får du alle pengene i hånden på en gang.

Vi sikrer automatisk dit fradrag
Siden den 1. januar 2013 er dine indbetalinger til en kapitalpension i Norli Pension automatisk ændret til en ratepension eller livslang pension, så dit fradrag er sikret. Du kan også vælge at indbetale til en aldersforsikring i Norli Pension.

Husk, at du skal give os besked, hvis du også indbetaler til en arbejdsgiveradministreret ratepension i en bank eller et andet pensionsselskab.

De ændrede regler for kapitalpensioner gælder også for kapitalforsikringer, som er forsikringer, der skattemæssigt bliver behandlet efter samme regler som en kapitalpension. Det kan fx være en forsikring ved død eller tab af erhvervsevne.

Vi ændrer som udgangspunkt disse forsikringer til rateforsikringer, så du stadig får fradrag for dine indbetalinger.

På norlipension.dk kan du se ændringerne og de skatteregler, der gælder for dine forsikringer.

Regler for kapitalpensioner
Reglerne er gældende fra 1. januar 2013.

Betingelser knyttet til ordningen

  • Du kan ikke oprette eller indbetale til en kapitalpension.
  • Udbetaling kan tidligst ske ved din efterlønsalder. Hvis du som forsikret dør eller bliver invalid inden efterlønsalderen, kan udbetalingen ske dér.
  • Udbetaling kan senest ske 15 år efter efterlønsalderen.

Hvem kan du begunstige?
Du kan bestemme, hvem der skal have din forsikringssum og pension udbetalt, hvis du dør:

  • Nærmeste pårørende
  • Ægtefælle/registreret partner
  • Samlever ved navns nævnelse
  • Samlevers børn
  • Fraskilt ægtefælle
  • Børn, herunder stedbørn, eller deres livsarvinger

Hvis du ikke begunstiger nogen
Hvis du ikke begunstiger nogen, vil udbetalingen tilfalde boet.

Skat af udbetaling - når du selv får pengene
Du kan få udbetalt din kapitalpension, når du når din efterlønsalder. Har du flere kapitalpensioner, kan du få dem udbetalt samtidigt eller hver for sig på forskellige tidspunkter.

Udbetaling ved pensionering
Når du får udbetalt din kapitalpension, skal du betale 40 procent af udbetalingen i afgift til staten.

Udbetaling ved varigt tab af arbejdsevne
Bliver din arbejdsevne varigt nedsat inden efterlønsalderen, kan du få udbetalt hele eller en del af din kapitalpension til 40 procent i afgift.

Udbetaling før efterlønsalder
Hvis du ønsker at få din pension udbetalt, inden du har nået efterlønsalderen, skal du betale en afgift til staten på 52 procent. Der kan være begrænsninger i din pensionsaftale, som forhindrer, at du kan få pensionen udbetalt før tid.

Skat af udbetaling – hvis du dør
Hvis du dør, bliver din opsparing udbetalt til dem, du har begunstiget. Dine efterladte skal betale 37,3 procent i afgift af udbetalingen, uanset hvem udbetalingen sker til.

I nogle tilfælde skal dine efterladte også betale boafgift.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere norlipension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 12 12 24.