Ratepension - skattekode 2

Har du en ratepension, kan du indbetale og få fradrag for op til 63.100 kr. (2024) om året. Indbetaler du mere på din firmapensionsordning i Norli Pension, sætter vi automatisk det overskydende beløb ind på en livslang pension.

Ratepension
Med en ratepension, får du din pensionsopsparing udbetalt i lige store rater over fx 10 år.

Betingelser knyttet til ordningen

 • Du kan maksimalt indbetale og få fradrag for op til 63.100 kr. (2024) om året.
 • Ordningen skal oprettes senest 15 år efter, du som forsikret når efterlønsalderen.
 • Rateudbetalingerne kan tidligst starte ved din efterlønsalder. Hvis du som forsikret dør eller bliver invalid inden efterlønsalderen, kan udbetalingerne starte dér.
 • Den sidste udbetaling skal ske senest 25 år efter, du når efterlønsalderen.

Hvem kan du begunstige?
Du kan bestemme, hvem der skal have din forsikringssum og pension udbetalt, hvis du dør:

 • Nærmeste pårørende
 • Ægtefælle/registreret partner
 • Samlever ved navns nævnelse
 • Samlevers børn
 • Fraskilt ægtefælle
 • Børn, herunder stedbørn, eller deres arvinger.

Hvis du ikke begunstiger nogen
Du behøver ikke begunstige nogen. Udbetaling vil i stedet tilfalde boet.

Fradrag – når du indbetaler til ratepension
Du får fuldt fradrag i både bund- og topskat i din personlige indkomst for dine indbetalinger til ratepension.

Hvert år fastsætter Skattestyrelsen et maksimum beløb, som du samlet kan indbetale til ratepensionen, uanset om du indbetaler privat eller via din arbejdsgiver.

Ved opgørelsen af årets maksimumbeløb for ratepensionen skal du være opmærksom på, at dine eventuelle indbetalinger til andre ratepensioner, ophørende livrente og garantier, som er knyttet hertil, tæller med.

Dog skal du være opmærksom på, at du først får fradrag for indbetalinger via arbejdsgiver – og derefter for det resterende beløb op til årets maksimum, som du indbetaler privat.

Udbetaling af en ratepension
Inden du starter med at få dine penge udbetalt, skal du beslutte, hvor mange år udbetalingerne skal løbe. Udbetalingen sker i løbende rater. Raterne udbetales i minimum 10 år og maksimum 25 år.

Den sidste udbetaling skal ske senest 25 år efter, du når efterlønsalderen.

Hvordan beskattes udbetalingerne af ratepension
Udbetalinger beskattes som personlig indkomst for modtageren, når udbetalingen sker til:

 • forsikrede (dig selv)
 • ægtefælle / registreret partner
 • samlever
 • børn under 24 år

Ægtefæller og børn under 24 år kan også vælge at ændre de løbende udbetalinger til et engangsbeløb og betale 40 % i afgift.

Skal din pension udbetales til andre, herunder børn over 24 år, ændres de løbende udbetalinger til et engangsbeløb. Der betales en afgift til staten på 40 % af engangsudbetalingen, og i nogle tilfælde skal der også betales boafgift.

Udbetaling – hvis du dør
Hvis du dør inden udbetalingerne er startet, bliver din opsparing udbetalt til de begunstigede.

Dør du, efter udbetalingerne er gået i gang, bliver resten af opsparingen udbetalt til de begunstigede.

Udbetaling – inden du går på pension
Hvis du ønsker at få din pension udbetalt inden du har nået efterlønsalderen, skal du betale en afgift til staten på 60 %. Der kan være begrænsninger i din pensionsaftale, som forhindrer, at du kan få pensionen udbetalt før tid.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere norlipension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 12 12 24.