Livslang pension - skattekode 1

Skattekode 1 gælder for pensionsordninger med løbende udbetalinger som for eksempel en livslang pension.

En livslang pension
En livslang pension og en livsvarig livrente er det samme.
Med en livslang pension får du udbetalt et fastsat beløb, så længe du lever.

En livslang pension minder om folkepensionen, fordi den bliver udbetalt lige så længe, du lever. Man kan sige, at det er en alderdomsforsikring, der dækker den situation, de fleste af os håber at komme til at opleve - nemlig at få et langt og lykkeligt liv.

Til forskel fra folkepensionen har du med en livslang pension mulighed for at starte på udbetalingerne, allerede når du når efterlønsalderen.

Betingelser knyttet til livslange pensioner
En livslang pension varer hele livet, uanset hvor gammel du bliver. Der er ingen aldersgrænse for, hvor sent du kan oprette en livslang pension.

Der er intet loft for indbetalinger
Løbende udbetalinger af en livslang pension kan tidligst starte den dag, du når din efterlønsalder. Udbetalingerne fra en livslang pension sker kun til dig selv og forudsætter, at du er i live.

Ønsker du at sikre dine efterladte, hvis du dør, skal du købe en garanti, en ægtefællepension eller en samleverpension. På den måde kan udbetalingerne fortsætte til dine efterladte i en fast aftalt periode.

Hvis du har købt en garanti kan du vælge en begunstiget, der skal modtage pengene, hvis du dør.

Hvem kan du begunstige?
'Nærmeste pårørende' er automatisk indsat som begunstiget, men du kan også vælge, at en anden skal have din forsikringssum og pension udbetalt, hvis du dør. Du kan vælge mellem:

 • nærmeste pårørende
 • ægtefælle/registreret partner
 • samlever, indsat med navns nævnelse
 • samlevers børn
 • fraskilt ægtefælle
 • børn, herunder stedbørn, eller deres arvinger.

Hvis du ikke begunstiger nogen
Hvis du vælger aktivt ikke at begunstige nogen, vil udbetalingen ved dødsfald i stedet tilfalde boet.

Fradrag – når du indbetaler til livslang pension
Du får fuldt fradrag i både bund- og topskat i din personlige indkomst for dine indbetalinger til livslang pension. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget du må indbetale til en livslang pension, men fradraget afhænger af, hvordan du indbetaler til ordningen.

Indbetaling via arbejdsgiver
Du får skattefradrag for det fulde beløb, uanset hvor meget du indbetaler, hvis du indbetaler gennem din arbejdsgiver.

Din arbejdsgiver trækker indbetalingen til pension i lønnen, før der beregnes A-skat. På den måde får du fradrag for indbetalingen med det samme.

Privat indbetaling
Du får fradrag for det fulde beløb, du indbetaler til en livslang pension, i det år du indbetaler beløbet, hvis du indbetaler i en periode på 10 år eller mere.

Hvis den aftalte indbetalingsperiode er kortere end 10 år, skal du fordele fradraget over 10 år med 1/10 om året. Ved kortere indbetalingsperioder kan du også vælge at bruge opfyldningsfradraget, som giver dig mulighed for at fradrage beløb op til et årligt maksimum. Du kan dog aldrig fratrække mere, end du reelt har indbetalt i de enkelte år.

Hvis du nedsætter eller stopper indbetalingen
Hvis du har aftalt en indbetalingsperiode på mere end 10 år, og nedsætter eller stopper dine private indbetalinger, inden den aftalte 10 års periode er gået, kan det få skattemæssige konsekvenser.

Efter nedsættelsen vil dine skattefradrag vil blive opgjort på ny, efter reglerne for indbetalingsperioder kortere end 10 år. Det kan betyde, at dit skattefradrag for tidligere år nedsættes, og at du derfor skal betale restskat. Du kan dog uden skattemæssige konsekvenser 

 • ændre på fordelingen af indbetalinger mellem flere livslange pensioner
 • flytte den livslange pension til et andet selskab og fortsætte indbetalingerne der.

Indskud skal du fradrage med 1/10 om året over 10 år.

Hvordan beskattes udbetalingen?
Løbende udbetalinger beskattes som personlig indkomst for modtageren, når udbetalingen sker til:

 • forsikrede (dig selv)
 • ægtefælle / registreret partner
 • samlever
 • børn under 24 år

Ægtefæller og børn under 24 år kan også vælge at ændre de løbende udbetalinger til et engangsbeløb og betale 40 % i afgift.

Skal din pension udbetales til andre, herunder børn over 24 år, ændres de løbende udbetalinger til et engangsbeløb. Der betales en afgift til staten på 40 % af engangsudbetalingen, og i nogle tilfælde skal der også betales boafgift.

Udbetaling - hvis du dør
Som udgangspunkt sker udbetalingerne fra en livslang pension kun til dig selv, og udbetalingen forudsætter, at du er i live. Derfor kan det være en god idé at sikre dine efterladte, hvis du dør, og du ikke selv får glæde af din pension.

Har du en livslang pension, kan du sikre dine efterladte økonomisk via:

 • en garanti som udbetales i en aftalt periode
 • ægtefælle-/samleverpension som udbetales i en aftalt periode eller livsvarigt.

Udbetaling – inden du går på pension
Hvis du ønsker at få din pension udbetalt, inden du har nået efterlønsalderen, skal du betale en afgift til staten på 60 %. Der kan være begrænsninger i din pensionsaftale, som forhindrer, at du kan få pensionen udbetalt før tid.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere norlipension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 12 12 24.