Klage, genkøb, flytning

Se her, hvad du skal gøre, hvis du har en klage, eller hvis du vil flytte værdien af din pensionsordning til et andet selskab eller ophæve din pensionsordning før tid.

Vil du klage?

Vil du klage over en afgørelse?

Vil du opsige din aftale med os?

Norli Pension er medlem af Ankenævnet for Forsikring. Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, som Norli Pension har truffet, kan du derfor henvende dig dér. Inden da skal du dog først have klaget til Norli Pension.

Kontakt os først
Er du ikke tilfreds med Norli Pensions sagsbehandling eller en afgørelse truffet af Norli Pension, er det en god ide i første omgang at kontakte Norli Pension, som har behandlet og kender din sag. 

Får du ikke en begrundelse, som du er tilfreds med, kan du skriftligt sende en klage til juridisk afdeling, som er Norli Pensions klageansvarlige afdeling.

Send en mail til kundeklager@norlipension.dk – eller et brev til 

Norli Pension
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup
Att: Den klageansvarlige

Kontakt Ankenævnet for Forsikring
Får du et afslag eller et utilfredsstillende svar fra os på din klage, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring mod et mindre gebyr.

Se her, hvordan du klager til Ankenævnet for Forsikring.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
En klage over et produkt eller en service, du har købt hos os, kan også indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. Bor du i et andet EU-land, kan du anvende EU-Kommissionens online klageportal: http://ec.europa.eu/odr. Husk at angive vores mailadresse: norlipension@norlipension.dk.Ønsker du at opsige din aftale med Norli Pension, skal du starte med at kontakte vores rådgivere. Der gælder nemlig forskellige regler alt efter, hvilken type aftale det drejer sig om, og hvad der står i dine forsikringsbetingelser.

Hvis du vil flytte din pensionsordning
Der kan være omkostninger både ved at ophæve en pensionsordning fra et selskab og ved at sætte den ind i et andet selskab.

Hvis du vil ophæve din pensionsordning
Du skal som regel betale en afgift på 60 % til staten for at ophæve en pensionsordning før tid. Desuden skal du betale et administrationsgebyr.

Kursværn – relevant for tidligere Bonuspensionkunder
Visse kunder i Norli Pension (tidligere Bonuspensionkunder) skal betale kursværn ved ophævelse af pensionsordningen før tid. 
Kursværnet er dags dato 2,1 %.

Hent blanket
Hent blanket til at søge om udbetaling før tid.Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere norlipension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 12 12 24.