Når der sker ændringer i dit job

Når din jobsituation ændrer sig, er det en god ide at tjekke din pension og dine forsikringer. Find din stituation nedenfor og læs om dine muligheder.

Du skifter job

Læs om dine muligheder

Når du skifter job, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med den pensionsordning, du har haft gennem dit arbejde. Dine behov kan ændre sig, ligesom dine muligheder for at spare op ikke nødvendigvis er de samme.

Dine muligheder ved jobskifte
Grundlæggende skal du beslutte, om du fortsat vil spare op og beholde dine forsikringer, når du skifter job.

Du kan i de fleste tilfælde:

 • flytte din pensionsordning fra Norli Pension, hvis din nye arbejdsplads har en aftale med et andet pensionsselskab
 • få din nye arbejdsgiver til at fortsætte indbetalingen til din pension i Norli Pension
 • selv fortsætte indbetalingen til din pension i Norli Pension og fortsat være forsikret
 • ændre din pensionsordning til en indbetalingsfri ordning - en såkaldt fripolice. Det betyder, at du beholder din pensionsopsparing, mens dine forsikringer bliver sat ned eller bortfalder.

Du kan i nogle tilfælde:

 • bevare din pensionsordning uden at indbetale i en periode og fortsat være delvist forsikret
 • få din pensionsopsparing udbetalt. Du skal betale 60 procent i afgift til staten plus et gebyr til Norli Pension. Nogle pensionsordninger har dog en klausul, der forhindrer det.

Du har tre måneder
Du har normalt tre måneder til at beslutte, hvad der skal ske med din eksisterende pension, når du skifter job.

I den periode bliver indbetalingen til dine forsikringer fratrukket din opsparing, så du fortsat er helt eller delvist dækket af dine forsikringer.

Efter tre måneder
Hvis du ikke tager stilling til din pension senest tre måneder efter, du har skiftet job, bliver ordningen lavet om til en indbetalingsfri ordning.

Det betyder, at dine forsikringer enten bliver mindre eller bortfalder, men at du stadig får tilskrevet depotrente eller afkast på din opsparing.

Jobskifte – tal med en pensionsrådgiver
Vi anbefaler, at du kontakter pensionsrådgiveren på din nye arbejdsplads for at finde ud af, hvilken løsning der passer dig bedst.

Få et pensionstjek
Jobskifte er altid en god anledning til at kikke på din pension. Et nyt job kan betyde højere eller lavere indbetalinger, og dine forsikringer kan være anderledes. Det kan også være, at det vil være en fordel for dig at samle dine pensioner i et selskab.

Læs mere
Du tager orlov

Fortsæt opsparingen og behold forsikringerne

Tager du orlov fra dit arbejde, skal du beslutte, hvad der skal ske med din pensionsordning, mens du er væk fra arbejdsmarkedet.

Oftest vil du ikke få løn under orlov, og derfor vil en orlov betyde et midlertidigt stop af indbetalingerne til din pension. Du bør være opmærksom på, at en sådan pause vil få betydning for, hvor godt du og din familie er dækket af dine forsikringer. En pause i indbetalingerne vil også få betydning for størrelsen af din opsparing.

Muligheder ved orlov

 • Du kan vælge selv at indbetale til din pensionsordning under din orlov og fortsat være fuldt dækket.
 • Du kan vælge at betale dine forsikringer via din pensionsopsparing.

Beslut dig inden tre måneder
Du har tre måneder til at beslutte, hvad der skal ske med din pensionsopsparing, mens du er på orlov.

Som hovedregel kan du sikre dig fuld dækning af dine forsikringer, hvis betalingen for forsikringerne bliver fratrukket din pensionsopsparing.

Efter tre måneder
Hvis du ikke tager stilling til din pension senest tre måneder efter du er gået på orlov, bliver ordningen lavet om til en indbetalingsfri ordning.

Det betyder, at dine forsikringer enten bliver mindre eller bortfalder, men at du stadig får tilskrevet depotrente eller afkast på din opsparing.

Læs mere
Du bliver udstationeret

Læs om dine muligheder

Får du arbejde i udlandet gennem din arbejdsplads, eller flytter du til udlandet i en periode, kan du fortsætte din pensionsordning – men der er nogle forhold, du skal være opmærksom på.

Det kan også være relevant at overveje om dine behov for at være forsikret ændrer sig.

Skatteregler, når du er i udlandet
Når du bosætter dig i udlandet, skal du ikke længere betale skat af din lønindtægt i Danmark.

skat.dk kan du læse mere om, hvordan skattereglerne er for dig, som skal bo og arbejde i udlandet.

Din pensionsopsparing skal ændres
Når din skattepligt til Danmark stopper, kan du ikke udnytte fradraget for dine indbetalinger til en pensionsordning.

Derfor bør du ændre den til en skattefri ordning, hvor du ikke får fradrag for dine indbetalinger. Det hedder en § 53 A-ordning.

På en § 53 A-ordning får du ikke fradrag for indbetalingerne, men til gengæld skal du heller ikke betale skat af udbetalingerne.

Du skal typisk betale skat af den rente eller det afkast, du får på en § 53 A-ordning. Hvor meget skatten er, afhænger af, hvilket land du flytter til.

Når du vender tilbage til Danmark
Når du flytter tilbage til Danmark, skal du stoppe din indbetaling til din § 53 A-ordning og gå tilbage til din almindelige pensionsordning med fradragsret.

Du skal kunne dokumentere, at du ikke har haft fradrag for dine indbetalinger i den periode, du har været udstationeret.

Hvad skal der ske med din pensionsordning, mens du er væk?
Du skal tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning, mens du opholder dig i udlandet.

Det afhænger af hvor lang tid, du skal udstationeres samt hvilket land, der er tale om.

Udstationering - kontakt en pensionsrådgiver
Det er altid en god ide at tale med din pensionsrådgiver, når du flytter til udlandet eller bliver udstationeret, og når du vender tilbage til Danmark igen.

Kontakt en rådgiver og hør om dine muligheder, og om du har behov for at tilpasse dine forsikringer eller dine indbetalinger.

Når du skifter job, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med den pensionsordning, du har haft gennem dit arbejde. Dine behov kan ændre sig, ligesom dine muligheder for at spare op ikke nødvendigvis er de samme.

Dine muligheder ved jobskifte
Grundlæggende skal du beslutte, om du fortsat vil spare op og beholde dine forsikringer, når du skifter job.

Du kan i de fleste tilfælde:

 • flytte din pensionsordning fra Norli Pension, hvis din nye arbejdsplads har en aftale med et andet pensionsselskab
 • få din nye arbejdsgiver til at fortsætte indbetalingen til din pension i Norli Pension
 • selv fortsætte indbetalingen til din pension i Norli Pension og fortsat være forsikret
 • ændre din pensionsordning til en indbetalingsfri ordning - en såkaldt fripolice. Det betyder, at du beholder din pensionsopsparing, mens dine forsikringer bliver sat ned eller bortfalder.

Du kan i nogle tilfælde:

 • bevare din pensionsordning uden at indbetale i en periode og fortsat være delvist forsikret
 • få din pensionsopsparing udbetalt. Du skal betale 60 procent i afgift til staten plus et gebyr til Norli Pension. Nogle pensionsordninger har dog en klausul, der forhindrer det.

Du har tre måneder
Du har normalt tre måneder til at beslutte, hvad der skal ske med din eksisterende pension, når du skifter job.

I den periode bliver indbetalingen til dine forsikringer fratrukket din opsparing, så du fortsat er helt eller delvist dækket af dine forsikringer.

Efter tre måneder
Hvis du ikke tager stilling til din pension senest tre måneder efter, du har skiftet job, bliver ordningen lavet om til en indbetalingsfri ordning.

Det betyder, at dine forsikringer enten bliver mindre eller bortfalder, men at du stadig får tilskrevet depotrente eller afkast på din opsparing.

Jobskifte – tal med en pensionsrådgiver
Vi anbefaler, at du kontakter pensionsrådgiveren på din nye arbejdsplads for at finde ud af, hvilken løsning der passer dig bedst.

Få et pensionstjek
Jobskifte er altid en god anledning til at kikke på din pension. Et nyt job kan betyde højere eller lavere indbetalinger, og dine forsikringer kan være anderledes. Det kan også være, at det vil være en fordel for dig at samle dine pensioner i et selskab.

Læs mere

Tager du orlov fra dit arbejde, skal du beslutte, hvad der skal ske med din pensionsordning, mens du er væk fra arbejdsmarkedet.

Oftest vil du ikke få løn under orlov, og derfor vil en orlov betyde et midlertidigt stop af indbetalingerne til din pension. Du bør være opmærksom på, at en sådan pause vil få betydning for, hvor godt du og din familie er dækket af dine forsikringer. En pause i indbetalingerne vil også få betydning for størrelsen af din opsparing.

Muligheder ved orlov

 • Du kan vælge selv at indbetale til din pensionsordning under din orlov og fortsat være fuldt dækket.
 • Du kan vælge at betale dine forsikringer via din pensionsopsparing.

Beslut dig inden tre måneder
Du har tre måneder til at beslutte, hvad der skal ske med din pensionsopsparing, mens du er på orlov.

Som hovedregel kan du sikre dig fuld dækning af dine forsikringer, hvis betalingen for forsikringerne bliver fratrukket din pensionsopsparing.

Efter tre måneder
Hvis du ikke tager stilling til din pension senest tre måneder efter du er gået på orlov, bliver ordningen lavet om til en indbetalingsfri ordning.

Det betyder, at dine forsikringer enten bliver mindre eller bortfalder, men at du stadig får tilskrevet depotrente eller afkast på din opsparing.

Læs mere

Får du arbejde i udlandet gennem din arbejdsplads, eller flytter du til udlandet i en periode, kan du fortsætte din pensionsordning – men der er nogle forhold, du skal være opmærksom på.

Det kan også være relevant at overveje om dine behov for at være forsikret ændrer sig.

Skatteregler, når du er i udlandet
Når du bosætter dig i udlandet, skal du ikke længere betale skat af din lønindtægt i Danmark.

skat.dk kan du læse mere om, hvordan skattereglerne er for dig, som skal bo og arbejde i udlandet.

Din pensionsopsparing skal ændres
Når din skattepligt til Danmark stopper, kan du ikke udnytte fradraget for dine indbetalinger til en pensionsordning.

Derfor bør du ændre den til en skattefri ordning, hvor du ikke får fradrag for dine indbetalinger. Det hedder en § 53 A-ordning.

På en § 53 A-ordning får du ikke fradrag for indbetalingerne, men til gengæld skal du heller ikke betale skat af udbetalingerne.

Du skal typisk betale skat af den rente eller det afkast, du får på en § 53 A-ordning. Hvor meget skatten er, afhænger af, hvilket land du flytter til.

Når du vender tilbage til Danmark
Når du flytter tilbage til Danmark, skal du stoppe din indbetaling til din § 53 A-ordning og gå tilbage til din almindelige pensionsordning med fradragsret.

Du skal kunne dokumentere, at du ikke har haft fradrag for dine indbetalinger i den periode, du har været udstationeret.

Hvad skal der ske med din pensionsordning, mens du er væk?
Du skal tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning, mens du opholder dig i udlandet.

Det afhænger af hvor lang tid, du skal udstationeres samt hvilket land, der er tale om.

Udstationering - kontakt en pensionsrådgiver
Det er altid en god ide at tale med din pensionsrådgiver, når du flytter til udlandet eller bliver udstationeret, og når du vender tilbage til Danmark igen.

Kontakt en rådgiver og hør om dine muligheder, og om du har behov for at tilpasse dine forsikringer eller dine indbetalinger.

Du bliver selvstændíg

Fortsæt opsparingen og behold forsikringerne

Når du starter egen virksomhed, skal du også selv sørge for at oprette en pensionsordning og tage stilling til, hvordan du vil sikre din familie og dig selv.

Fortsæt pensionsopsparingen
Som selvstændig er du nødt til at tage stilling til, hvad du skal leve af, når du går på pension.

Værdien af din virksomhed kan være svingende, og det er derfor ikke sikkert, at du kan leve af din virksomheds indtjening.

Fordele
Vælger du som selvstændig at oprette en pensionsopsparing for dig selv, kan det især være en fordel at oprette en livrente eller en ratepension, da de er beskyttet mod kreditorer.

Der er også visse skattemæssige fordele ved at oprette en pensionsopsparing.

Forsikringer som selvstændig
Med en forsikring mod tab af erhvervsevne sikrer du dig selv og din familie økonomisk, hvis du skulle blive syg eller skadet, og du mister evnen til at arbejde i en kortere eller længere periode.

En livsforsikring kan også være en god idé, hvis du gerne vil sikre din familie eller samarbejdspartner økonomisk, såfremt du skulle dø inden pensionsalderen.

Starter du egen virksomhed – tal med en pensionsrådgiver 
Hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, og du mister evnen til at arbejde i en kortere eller længere periode, kan din virksomhed blive hårdt ramt økonomisk.

Kontakt en rådgiver og få råd om, hvilke muligheder du har som selvstændig, når det gælder pension og forsikring.

Læs mere
Du mister dit job

Læs om dine muligheder

Står du uden job i en periode, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning og dine forsikringer. Det er dit eget ansvar at sørge for, at du stadig er forsikret.

Dine muligheder, når du fratræder
Det afhænger af din situation, hvad der er det bedste for dig.

Tal med en pensionsrådgiver
Vi anbefaler derfor, at du taler med en pensionsrådgiver og får et samlet overblik over din pension og dine forsikringer.

Du kan:

 • selv fortsætte indbetalingen til din pension i Norli Pension og fortsat være forsikret
 • bevare din pensionsordning uden at indbetale i en periode og fortsat være delvist forsikret
 • ændre din pensionsordning til en indbetalingsfri ordning - en såkaldt fripolce. Det betyder, at du beholder din pensionsopsparing, mens dine forsikringer bliver sat ned eller bortfalder
 • få din pensionsopsparing udbetalt. Du skal betale 60 procent i afgift til staten plus et gebyr til Norli Pension. Nogle pensionsordninger har dog en klausul, der forhindrer det.

De første tre måneder
Mister du dit job, har du normalt tre måneder til at beslutte, hvad der skal ske med din eksisterende pension. Du betaler i den periode for dine forsikringer via din pensionsopsparing, så du fortsat er helt eller delvist dækket.

Efter tre måneder
Hvis du ikke tager stilling til din pension i Norli Pension senest tre måneder efter din fratrædelse, bliver ordningen lavet om til en indbetalingsfri ordning. Det betyder, at dine forsikringer enten bliver mindre eller bortfalder, men at du stadig får tilskrevet depotrente eller afkast på din opsparing.

Læs mere

Når du starter egen virksomhed, skal du også selv sørge for at oprette en pensionsordning og tage stilling til, hvordan du vil sikre din familie og dig selv.

Fortsæt pensionsopsparingen
Som selvstændig er du nødt til at tage stilling til, hvad du skal leve af, når du går på pension.

Værdien af din virksomhed kan være svingende, og det er derfor ikke sikkert, at du kan leve af din virksomheds indtjening.

Fordele
Vælger du som selvstændig at oprette en pensionsopsparing for dig selv, kan det især være en fordel at oprette en livrente eller en ratepension, da de er beskyttet mod kreditorer.

Der er også visse skattemæssige fordele ved at oprette en pensionsopsparing.

Forsikringer som selvstændig
Med en forsikring mod tab af erhvervsevne sikrer du dig selv og din familie økonomisk, hvis du skulle blive syg eller skadet, og du mister evnen til at arbejde i en kortere eller længere periode.

En livsforsikring kan også være en god idé, hvis du gerne vil sikre din familie eller samarbejdspartner økonomisk, såfremt du skulle dø inden pensionsalderen.

Starter du egen virksomhed – tal med en pensionsrådgiver 
Hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, og du mister evnen til at arbejde i en kortere eller længere periode, kan din virksomhed blive hårdt ramt økonomisk.

Kontakt en rådgiver og få råd om, hvilke muligheder du har som selvstændig, når det gælder pension og forsikring.

Læs mere

Står du uden job i en periode, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning og dine forsikringer. Det er dit eget ansvar at sørge for, at du stadig er forsikret.

Dine muligheder, når du fratræder
Det afhænger af din situation, hvad der er det bedste for dig.

Tal med en pensionsrådgiver
Vi anbefaler derfor, at du taler med en pensionsrådgiver og får et samlet overblik over din pension og dine forsikringer.

Du kan:

 • selv fortsætte indbetalingen til din pension i Norli Pension og fortsat være forsikret
 • bevare din pensionsordning uden at indbetale i en periode og fortsat være delvist forsikret
 • ændre din pensionsordning til en indbetalingsfri ordning - en såkaldt fripolce. Det betyder, at du beholder din pensionsopsparing, mens dine forsikringer bliver sat ned eller bortfalder
 • få din pensionsopsparing udbetalt. Du skal betale 60 procent i afgift til staten plus et gebyr til Norli Pension. Nogle pensionsordninger har dog en klausul, der forhindrer det.

De første tre måneder
Mister du dit job, har du normalt tre måneder til at beslutte, hvad der skal ske med din eksisterende pension. Du betaler i den periode for dine forsikringer via din pensionsopsparing, så du fortsat er helt eller delvist dækket.

Efter tre måneder
Hvis du ikke tager stilling til din pension i Norli Pension senest tre måneder efter din fratrædelse, bliver ordningen lavet om til en indbetalingsfri ordning. Det betyder, at dine forsikringer enten bliver mindre eller bortfalder, men at du stadig får tilskrevet depotrente eller afkast på din opsparing.

Læs mere

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere norlipension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 12 12 24.